Månadstävling - kuukausikilpailu 2007-2008

 

Regler

Månadstävlingen spelas liksom namnet säger varje månad under tiden oktober till maj i olika hallar.  Tävlingen spelas med det medeltalshandicap som gäller för resp.specialtävling. Medeltalet baserar sig det officiella riksmedeltalet. Alla spelar i samma tävlingsklasss. Beronde antalet deltagare premieras de bästa varje månad med HIFK-glas. Antalet serier är det serieantal som gäller för tävlingen. Om man endast vill deltaga i tävlingen utan att betala nedannämnda deltagar-, hål- och missavgifter tävlar man endast om HIFK-glas.

De som deltagit i minst fem månadstävlingar av åtta och betalat avgifterna är berättigade att delta i en final, vars spelsätt beror på antalet deltagare i finalen. Vinnaren får ett bowlingklot och de fem följande delar på resten av prispotten, som består av deltävlingarnas deltagaravgifter samt hål- och missavgifter. Prisen ges i form av köpkort, som gäller som betalning av banavgifter eller av bowlingvaror.  Deltagaravgiften är 2 € per deltävling. Avgiften för missar och hål är 0,25 € resp. 0,15 € för M-A-B spelare och för C-D spelare 0,15 € för vardera. Avgifterna inkasseras i januari och juni. Speltiderna för deltävlingarna finns på HIFK:s anslagstavla i Tali samt även på hemsidan för bowlingföreningen i Internet. Alla deltagare bör spela i samma heat. Deltagarna kan även uppdelas i två på varandra följande heat om hallens banantal är för litet. Undantag till denna regel kan beviljas endast av mycket vägande skäl. Anmälningslista till deltävlingarna finns på IFK:s anslagstavla i Tali.

 

Säännöt

Kuukausikilpailu pelataan niinkuin nimestä voi päätellä kerran kuukaudessa eri keilahalleissa alkaen lokakuussa ja päättyen toukokuussa. Kuukausikilpailu pelataan erikoiskilpailun keskiarvotasoituksin. Keskiarvo perustuu SKL:n viralliseen keskiarvoon.Kaikki pelaaavat samassa kilpailuluokassa. Osallistujamäärästä riippuen jaetaan parhaille HIFK-laseja. Sarjamäärä on kilpailun sarjamäärä. Mikäli haluaa osallistua ainoastaan kuukausikilpailuun eikä maksa osallistusmis-, reikä- eikä missimaksuja kilpailee vain lasipalkinnoista. Pelaajat, jotka maksavat allamainitut maksut ja on osallistunut vähintään viiteen osakilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan erilliseen finaaliin, jonka pelitapa on riippuvainen osallistujamäärästä. Finaalin voittaja saa keilapallon ja viisi seuraavaa jakavat palkintopotin, joka kostuu osakilpailuissa kerätyistä maksuista. Palkinnot ovat lahjakortteja joilla voi maksaa esim. ratamaksuja tai hankkia keilailuun liittyviä tarvikkeita. Osallistumismaksu on 2 € per osakilpailu. M-A-B keilaajat maksavat reijistä 0,15 € ja misseistä 0,25 €. C-D pelaajille on vastaava maksu 0,15 €. Maksut kerätään tammi- ja kesäkuussa. Kuukausikilpailun ajankohdat löytyvät HIFK:n ilmoitustaulta Talissa sekä kotisivuilta Internetissä. Kaikki pelaavat samassa erässä. Mikäli hallin ratamäärä ei riitä pelataan kahdessa erässä. Vain painavista syistä voidaan tästä poiketa. Ilmoittautumislomake osakilpailuja varten löytyy seuramme ilmoitustaululta.